Background

SÅCAB Åkericentral AB är en åkericentral i Stockholm med kontor i Länna industriområde. Oavsett storlek på projektet så är SÅCAB Åkericentral AB din partner.

Vi är experter på alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi förfogar över ca 100 enheter som består av både entreprenadmaskiner och lastbilar.

Background

Våra tjänster

Vi utför alla typer av grovtransporter och schakter för bygg och anläggningsbranchen, inklusive asfaltstransporter och marksaneringar.
Våra kunder är oftast de större byggbolagen och vi verkar i huvudsak i Storstockholmsområdet från Södertälje i söder till Uppsala i norr.

MARKSANERING

Vi på SÅCAB har blivit experter på den här typen av projekt och vi anlitas flitigt när förorenade jordmassor ska schaktas och transporteras.

Schaktarbeten på förorenad mark har blivit allt vanligare, särskilt i storstäderna. Att utföra dessa arbeten kan vara både komplicerat och tidskrävande. Personalen är utbildade för att klara av alla typer av schaktarbeten av saneringskaraktär och självklart tar vi hand om den noggranna dokumentation som krävs i samband saneringsåtgärder. Våra grävmaskinster är utbildade för att kunna särskilja föroreningsgrader och att anvisa bilarna till rätt deponier.

Våra åkare har också de tillstånd som krävs av Länstyrelsen för transportera förorenade massor.

ASFALTTRANSPORTER

Under det senaste decenniet har vi etablerat oss som en av Stockholms största och modernaste
transportörer av asfalt.

Vi har kunskap – ständigt uppdaterad genom utbildning och kurser – och vi har semitrailers med isolerade flak, bottenlossande och samtliga är utrustade med speciella asfaltskapell. Vi har även 3-axlade boggiebilar och kranbilar som även är asfaltsutrustade.

Vi har under dessa år utvecklat en mycket modern och speciell fordonspark för ändamålet.
Vi ser det som en ständig utmaning att vara bland de allra bästa på asfaltstransporter.

GROVSCHAKTER

Alla grovtransporter och schaktarbeten har sina egna förutsättningar. Miljöerna skiftar och arbetsförhållandena är olika för varje nytt uppdrag. Det krävs yrkesskicklighet och erfarenhet för att kunna vara noggrann och för att leva upp till högt ställda kvalitets och miljökrav.

Vi utför alla former av jord- och bergschakter inklusive lastningar och transporter till av oss hållna och bekostade tippar.

Tack vare att vår personal genom åren erhållit stor rutin för större schaktobjekt så kan vi ofta hjälpa våra beställare med förmånliga lösningar av schakter under speciella och svåra förhållanden.

ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

Vi utför transporter åt hela bygg- och anläggningsbranchen med tyngdpunkt på jord- och bergtransporter samt transport av grus-, jord- och krossprodukter.

ÅTERVINNING

SÅCAB Åkericentral AB bedriver återvinningsverksamhet vid Fors Trafikplats. Här framställer och säljer vi jord, krossprodukter samt olika fyllnadsmaterial.

MASKINFÖRMEDLING

SÅCAB Åkericentral AB erbjuder maskinförmedling. Vi förfogar över ett 40-tal maskiner av varierande storlek.

Om Såcab

Det började 1977, när fem åkare kände att de ville bygga en kvalitetscentral tillsammans. Vårt säte och kontor var då beläget i Årsta. Sedan dess har SÅCAB Åkericentrals verksamhet utvecklats. Vi tillhandahåller cirka 100 enheter. Kontoret hittar du nu för tiden i Länna och vår återvinningsverksamhet hittar du i Fors. 2020 blev SÅCAB en del av Bellman Group AB

Vår styrka

Vi anpassar oss regelbundet och snabbt till marknadens krav inom miljö och säkerhet.

Vi utrustar våra fordon och maskiner enligt senaste rön inom säkerhet, kvalitet och miljö. Allt detta för att anpassa oss så snabbt som möjligt till våra beställares och myndigheters krav, samt gällande kvalitets- och miljönormer.

Vi utbildar också regelbundet vår personal på marknadens krav, t.ex. ADR- intyg, Arbete på väg, Trafiksäkerhet och miljö, Hjälp på väg, m.m. Vi har även regelbunden internutbildning avseende kvalitet och miljö.

Tack vare denna flexibilitet och snabbhet att anpassa oss till nya krav har vi erhållit ett mycket seriöst och gott förhållande till våra kunder och våra kollegor på marknaden.

Kvalitet

Våra maskiner och fordon utrustas ständigt med nya säkerhetsprodukter som marknaden kan erbjuda och som myndigheter och beställare kräver. Fordonen har idag bl.a. backkameror, blixtljus vid backning, takskyltar med roterande varningsljus, underkörningsskydd och alkolås för garanterad nykterhet.

Kranbilarna har radiostyrning av kranen. Asfaltsbilarna har vikkapell som sköts från marknivå.  Fordonen anpassas ständigt efter nya krav och produktnyheter på marknaden.

Våra maskiner har idag säkerhetsanpassade hytter med bl.a. luftkonditionering och farmartankarna är idag godkända ADR-tankar med miljölåda för uppsamling av eventuellt läckande diesel. I övrigt är även maskinerna miljöanpssade med bl.a. biologiskt nedbrytbara oljor och självklart utförs även årligen löpande kontrollbesiktningar av bilar, maskiner och tankar.

Certifikat & dokument

Klicka för att öppna PDF
rise-cert
Såcabdokument1

Vår personal

E-posta direkt till våra medarbetare
personal
VD
Dick Örn
Tel: 08-770 88 21
Mob: 070-818 43 80
dick@sacab.se
personal
Verksamhetschef
Per Björklund
Tel: 08-770 88 10
Mob: 070-322 44 05
per@sacab.se
personal
Ekonomi/Personal
Bibbi Scharin-Gustafsson
Tel: 08-448 31 95
Mob: 070-327 01 34
bibbi@sacab.se
personal
Säljare/Offertförfrågningar
Ludde Almqvist
Mob: 070-391 19 63
ludde@sacab.se
personal
Maskinförmedling/Miljö
Håkan Onegård
Tel: 08-448 31 94
Mob: 070-667 85 04
hakan@sacab.se
personal
Fakturering/Administration
Kicki Thörn
Tel: 08-448 31 93
Mob: 072-450 94 94
kicki@sacab.se
personal
Administration
Yvonne Wahlström
Tel: 08-448 31 96
Mob: 073-022 06 96
yvonne@sacab.se
personal
Transport/Administration
Malin Qvarforth

Tel: 08-448 31 92
Mob: 076-196 41 05
malin@sacab.se
personal
Vågadministratör Fors
Sabina Seger
Mob: 072-732 19 63
sabina@sacab.se

Kontakta oss

Tel: 08-609 09 09
Fax: 08-609 04 32
Whistleblowing

Här kan du rapportera om du misstänker säkerhetsbrister, diskriminering i någon form, korruption eller om du har sett något annat som inte verkade gå rätt till. Du kan självklart vara anonym.

Länk till formuläret

Ditt namn *

Din e-post *

Ämne *

Ditt meddelande *